Automatski čitači sedimentacije

VACUETTE® automatski analizatori brzine sedimentacije eritrocita

Dostupna su tri modela analizatora, sa 10, 20 i 100 mesta. Odlikuje ih jednostavnost rukovanja, pouzdani rezultati i bolja reproducibilnost rezultata u odnosu na vizuelnu metodu. Sedimentacija se prati u zatvorenoj epruveti i korisnik nema direktan kontakt sa potencijalno infektivnim biološkim materijalom. Uzorci se ne moraju istovremeno postavljati na mesta za očitavanje, već se mogu dodati u bilo kom trenutku rada, obzirom da analizator prati svaki uzorak nezavisno od ostalih.

SR | EN