Heparinizirane kapilare

Heparinizirana kapilara

Za uzorkovanje kapilarne krvi za potrebe određivanja acidobaznog statusa, elektrolita, metabolita i oksimetriju

Izrađena od neutralne plastike koju odlikuje minimalna propustljivost za gasove. Unutrašnjost kapilare ravnomerno je obložena slojem balansiranog heparina koji, kao antikoagulans, sprečava koagulisanje krvi tokom uzorkovanja i obezbeđuje optimizovan protok.

Osnovna verzija kapilare: zapremina 170µL, dimenzije:~Ø2mm x 100mm, koncentracija heparina: 100 I.J. (druge varijante dostupne na zahtev).

Dodatni pribor

  • kapice (zatvarači) za kapilare
  • metalni opiljci i magnet za mešanje uzorka
  • držači (nosači) kapilare
  • SR | EN