Kursevi kontinuirane edukacije II

Kursevi kontinuirane edukacije II

September 21, 2010
|
comments off
|

Čačak – 21.09.2010., Užice – 04.08.2010. i Sremska Kamenica – 03.09.2010.

Firma LAYON u saradnji sa dr Momom Plazinčićem nastavila je da vrši kontinuiranu edukaciju korisnika Vacuette® proizvoda za uzorkovanje krvi. Na taj način pomažemo korisnicima da unaprede preanalitičku fazu obrade uzoraka krvi obzirom da je dokazano je da je najveći broj pogrešnih rezultata laboratorijskih analiza posledica grešaka u preanalitičkoj fazi rada. U ZC „Dr Dragiša Mišović“- Čačak održan je kurs kontinuirane edukacije 21.09.2010., a u ZC Užice i Institutu za kardiovaskularne bolesti Vojvodine su zbog značaja ove teme ponovljena predavanja 04.08.2010. i 03.09.2010.

SR | EN