PRIVREDNO DRUŠTVO LAYON

Privredno društvo Layon d.o.o. je počelo sa radom 1.septembra 2004. godine i od tada je jedan od lidera u oblasti uvoza i distribucije medicinskih sredstava kao što su VACUETTE© sistem za uzorkovanje krvi, infuzioni i transfuzioni sistemi, I.V. kanile, latex i nitrilne pregledne rukavice, hirurške sterilne rukavice, Foley kateteri, urin kese, špricevi i igle. U našoj ponudi se nalaze još i bebi sistemi, endotrahelani tubusi, sukcioni kateteri, Nelaton i rektalni kateteri, gastrična i sonda za ishranu.

Posebno smo ponosni na partnerstvo sa svetski vodećom kompanijom za proizvodnju vakuum sistema za uz orkovanje krvi, kompanijom Greiner Bio-One GmbH. Zastupnici smo i najvećeg svetskog proizvođača rukavica, kompanije Top Glove iz Malezije, kao i kompanije iLife Medical Devices iz Indije za čije proizvode imamo ekskluzivno pravo za teritoriju Srbije.

Poslovanje smo uskladili sa Pravilnikom o uslovima za promet na veliko lekova i medicinskih sredstava, smernicama dobre distributivne prakse, kao i zahtevima međunarodnog standarda ISO 9001:2008.

Sva medicinska sredstva koje LAYON uvozi i distribuira su registrovana kod nacionalne Agencije za lekove i medicinska sredstva i poseduju proizvođačke sertifikate o kontroli kvaliteta.


POLITIKA KVALITETA
FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

Prema članu 7. Zakona o računovodstvu i reviziji, Privredno društvo Layon d.o.o. je svrstano u malo pravno lice.

LOGISTIKA

Privredno društvo Layon d.o.o. koristi magacinski prostor za skladištenje medicinskih sredstava u objektu br. 12 ulaz L-9-5, koji se nalazi na adresi Viline vode bb, Beograd. Moderno opremljen objekat sa visoko regalnim policama je usaglašen sa svim zahtevima Pravilnika o uslovima za promet na veliko lekova i medicinskih sredstava kao i Smernicama dobre distributivne prakse.

Ministarstvo zdravlja RS je 17.09.2015.god. donelo Rešenje br. 515-04-4940/2015-11 na osnovu koga ovaj prostor ispunjava uslove za obavljenje delatnosti prometa medicinskih sredstava na veliko, odnosno uvoza, nabavke, skladištenja i distribucije medicinskih sredstava klase I, Is, IIa i Ostala.

Savremen magacinski prostor, dva dostavna vozila i pre svega dobro obučen tim garantuju visoko profesionalnu uslugu, brz prijem i ekspediciju dobara odmah po zahtevu kupca.

Klik na rešenje Detaljnije
DRUŠTVENA ODGOVORNOST

Posebnu pažnju poklanjamo društvenoj odgovornosti kroz niz humanitarnih akcija, ali i posvećenosti radu sa mladim i talentovanim ljudima u svim oblastima - od nauke do sporta.

Vlasnik i direktor firme, gospodin Milan Smiljanić, je dugogodišnji sportski radnik. U periodu od 2000 – 2004 godine je obavljao funkciju generalnog menadžera Košarkaškog kluba Partizan.

Layon d.o.o. je glavni finansijer i donator Košarkaškog kluba «Skadarlija». Takođe pomažemo i rad Košarkaškog kluba «Vizura» i Košarkaškog kluba «Sava». Smatramo da je posvećenost mladih sportu veoma bitna, jer na taj način prihvataju sportsku filozofiju koja im omogućava da postanu zdrave ličnosti.

U našem poslovanju ne razmišljamo samo o profitu, već iskazujemo stalnu brigu prema društvu u kome živimo. Deo profita koji ostvarujemo doniramo onima kojima je to najpotrebnije. Naše donacije zdravstvenim ustanovama su u vidu medicinske i druge opreme ali i u svrhu edukacije i usavršavanja zaposlenih u ustanovi koja je neophodna za kvalitetno pružanje usluge zdravstvene zaštite pacijentima.

Privredno društvo Layon d.o.o. je donirala EKG aparat dečijem odeljenju Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije.

Detaljnije

SR | EN