VACUETTE® aprotinin

VACUETTE® EDTA-aprotinin

Smeša EDTA i aprotinina stabilizuje labilne peptidne hormone i enzime poput ACTH, glukagona, renina, ß-endorfina, neurotenzina, somatostatina i vazoaktivnog interstinalnog peptida. VACUETTE® epruvete sa EDTA i aprotininom pogodne su za uzorkovanje krvi pacijenata na fibrinolitičkoj terapiji streptokinazom i urokinazom jer smeša ovih aditiva inhibira aktivaciju plazmina pod uticajem streptokinaze ili urokinaze.

SR | EN