Vacuette epruvete za sedimentaciju

VACUETTE® sedimentacija

VACUETTE® epruvete za sedimentaciju namenjenje su za uzorkovanje i transport venske krvi za određivanje brzine sedimentacije eritrocita prema Westergren-ovoj metodi. Sadrže natrijum citrat kao antikoagulans. Odnos citrata i krvi u epruveti je 1 :4. Dostupne su dve varijante ovih epruveta - za očitavanje nakon 30 ili 60 minuta.

VACUETTE® stalci za sedimentaciju koriste se za direktno očitavanje sedimentacije zajedno sa odgovarajućim VACUETTE® epruvetama za sedimentaciju.

SR | EN