VACUETTE® igle

VACUETTE® igle za uzorkovanje krvi zatvorenim vakuum sistemom

 • Sterilne, samo za jednokratnu upotrebu
 • Jednostavna vizuelna identifikacija veličine /debljine) na osnovu boje plastičnog štitnika igle: 18G-roze, 20G-žuta, 21G-zelena i 22G-crna
 • Sve veličine igala dostupne u dve dužine: 1" (25 mm) ili 1.5" (38 mm).
 • VACUETTE® VISIO PLUS igle sa vizuelnim indikatorom protoka

 • Identifikacioni prozor nalazi se na providnom središnjem delu kanile i pomaže korisniku da prepozna uspešnu penetraciju vene.
 • Dostupne u dve debljine: 21G i 22G i dve dužine: 25 mm i 38 mm.
 • Dizajnirane za optimalnu upotrebu sa Greiner Bio-One držačima (holderima).
 • VACUETTE® luer adapter

 • Poseduje muški luer nastavak.
 • Koristi se zajedno sa drugim sistemima za uzorkovanje krvi.

 • SR | EN